Menu

Terms of use

BRUGSVILKÅR FOR TOMMEE TIPPEE WEBSTED – DANMARK

Disse vilkår og betingelser (“Vilkår”) er de vilkår, hvorpå vi gør vores websted www.tommeetippee.dk (“Websted”) tilgængeligt. Læs venligst disse vilkår nøje, inden du begynder at bruge webstedet. Ved at bruge webstedet bekræfter du, at du accepterer disse Vilkår, og du må ikke bruge webstedet, hvis du ikke indvilliger i at acceptere dem. Du bør opbevare en kopi af disse Vilkår til fremtidig reference.

1. INFORMATIONER OM OS

1.1       Vi er Mayborn (UK) Limited (ejere af Tommee Tippee), et firma, som er registreret i England og Wales med registreringsnummer 01894022, og vi er medlem Mayborn Group. Adressen på vores hovedkontor er Mayborn House, Balliol Business Park, Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, England og vores momsnummer er GB 176148154 (“vi”, “os”, “vores”).

2. Adgang til vores websted

2.1      Dette websted stilles til rådighed udelukkende som generel information, og vi indsamler ingen data.  For information om, hvordan Mayborn Group behandler personlige oplysninger, henvises til vores fortrolighedspolitik på www.tommeetippee.co.uk/privacy

2.2      Adgang til webstedet er tilladt midlertidigt, og vi forbeholder os retten til at stoppe eller ændre adgang til vores websted uden varsel (se nedenfor). Selv om vi bestræber os på at sikre, at webstedet er normalt er tilgængeligt døgnet rundt, garanterer vi ikke, at det ikke kan blive afbrudt eller er fejlfrit. Vi vil ikke være ansvarlige for, at vores websted af den ene eller anden grund på noget tidspunkt eller i nogen periode ikke er tilgængeligt.

2.3      Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger, for at du kan have adgang til vores websted. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, som får adgang til vores websted gennem din internetforbindelse, er opmærksomme på disse vilkår, og at de overholder dem.

3. IMMATERIALRETTIGHEDER

3.1      Vi ejer eller har licens til al websteddesign, tekst, grafik og software og alle immaterialrettigheder deri (såsom copyright, varemærker, patenter, designrettigheder osv.), og det materiale der offentliggøres på det. Intet indhold på siden må ændres, kopieres, distribueres, indrammes, reproduceres, genudgives, downloades, udsættes for harvesting, vises, sendes, transmitteres eller sælges i nogen form eller til noget formål, hverken helt eller delvis, uden vores skriftlige tilladelse. Endvidere må du ikke gøre noget, som kan anses for at drage uberettiget fordel af webstedets ry og goodwill.

3.2      Du gives begrænset tilladelse til at tilgå og bruge webstedet og webstedets indhold og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af det indhold på stedet, som du har fået korrekt adgang til, udelukkende til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at du holder alle copyright og andre meddelelser om ejendomsrettigheder intakt. Du må ikke uploade eller genudgive webstedets indhold på noget internet-, intranet- eller ekstranetsted.

3.3      Du accepterer kun at bruge dette websted til lovlige formål og på en måde, som ikke krænker rettighederne til, eller begrænser eller hindrer en eventuel tredjeparts brug og fornøjelse af dette websted. Denne tilladelse kan trækkes tilbage til enhver tid uden varsel og med eller uden grund.

3.4      Tommee Tippee, Closer To Nature, Explora og Tip It Up er alle registrerede varemærker, der tilhører Mayborn (UK) Limited. Sangenic er et registreret varemærke, som tilhører Sangenic International Limited, medlem af Mayborn Group. Andre varemærker og logoer, der vises på webstedet ejes enten af Mayborn (UK) Limited eller en tredjepart. Der bevilliges ingen rettigheder til at bruge varemærker på dette websted uden Mayborn (UK) Limited forudgående skriftlige samtykke.

4. TILLID TIL OPSLÅEDE INFORMATIONER OG ANSVARSFRALÆGGELSE

4.1      Bortset fra hvor det er forbudt ved lov, gives materialet på dette websted, som det er uden eventuelle betingelser, garantier eller vilkår af nogen art. Som følge heraf giver vi dig, i det maksimale omfang tilladt ved lov, adgang til dette websted på det grundlag, at vi udelukker alle erklæringer, garantier, betingelser og andre vilkår som, bortset fra denne juridiske meddelelse, måtte gælde i forhold til dette websted.

4.2      Vi er ikke ansvarlige for sider, der hostes af andre organisationer, som vi eventuelt har link til, og hvis fortrolighedspolitikker kan afvige fra vores. Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores arbejde og på webstedet.

5. ANSVAR

5.1      Intet i disse vilkår skal begrænse eller udelukke vores (eventuelle) ansvar for:

5.1.1      bedrageri eller bedragerisk vildledende fremstilling.

5.1.2      personlig tilskadekomst eller dødsfald som følge af vores uagtsomhed.

5.1.3      vores brud på vores lovmæssige pligt til at stille webstedet og relaterede tjenester til rådighed med rimelig dygtighed og omhu.

5.1.4      eventuelle andre ting, som det ville være ulovligt for os at udelukke, eller forsøge at udelukke, fra vores ansvar.

5.2      Bortset fra hvad der er fremsat i afsnit 5.1, er vores ansvar for tab, som du måtte lide som følge af vores brud på disse Vilkår, udelukkende begrænset til tab, som er en forudsigelig konsekvens af vores brud på disse Vilkår. Tab er forudsigelige, hvor de er et sandsynligt resultat af vores brud på disse Vilkår, og er inden for vores og din forventning på det tidspunkt, hvor du accepterer disse Vilkår og begynder at bruge webstedet.

5.3      Bortset fra, hvad der er fremsat i afsnit 5.1 ovenfor, er vi ikke ansvarlige for: indirekte tab, som sker som en bivirkning af et større tab eller skade, som ikke kan forudses af dig og os; tab af indtægt eller indtjening; omsætningstab; tab af forventet opsparing; tab af data; og eventuelle øgede tab, du måtte lide som følge af dit eget brud på disse Vilkår.

5.4      I tilfælde af at et krav eller sagsanlæg indledes mod os forbundet med dine aktiviteter eller brug af webstedet og relaterede tjenester, som forårsages enten af dit brud på disse Vilkår, eller du handler uagtsomt, hensynsløst eller på anden måde med intentioner om forsætligt at skade os, indvilger du i at betale, skadesløsholde og forsvare os i kravet eller sagsanlægget. Du indvilger også i at samarbejde i så høj grad, som det med rimelighed kræves i forsvaret af et eventuelt krav, og tillader, at vi påtager os det fulde forsvar og kontrol i sagen.

5.5      Du indvilger hermed i fuldt ud at erstatte os for eventuelle krav, omkostninger, gebyrer, erstatning, krav og udgifter (herunder uden begrænsning udgifter til retshjælp), som følge af din brug af webstedet, hvor dine handlinger resulterer i brud på disse Vilkår, eller dine handlinger er uagtsomme, hensynsløse eller på anden måde har til hensigt forsætligt at skade os.

6. LINKS FRA VORES WEBSTED

6.1      Hvor vores websted indeholder links til andre websteder og ressourcer, der stilles til rådighed af tredjeparter, stilles disse links kun til rådighed til din orientering. Vi har ingen kontrol over indholdet af disse websteder eller ressourcer, og påtager os intet ansvar for dem eller for eventuelt tab eller skade, der måtte opstå fra din brug af dem.

7. JURISDIKTION OG ANVENDELIG LOV

7.1      Vi vil gøre vores bedste for at løse eventuelle uoverensstemmelser relateret til disse Vilkår. Hvis du ønsker at lægge sag an mod os i henhold til afsnit 7.2, skal du gøre det i England, og disse Vilkår skal reguleres af og fortolkes i henhold til loven i England.

7.2      Hvis du er statsborger i, bor i eller tilgår dette websted fra ethvert EU-land eller et medlem af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal disse vilkår reguleres og fortolkes i overensstemmelse med Englands love i henhold til afsnit 7.1, bortset fra hvor loven i det land du opholder dig i, i kraft af loven, skal gælde for din brug af dette websted, og hvor domstolens enekompetence i dit land skal gælde.

 

Disse vilkår blev sidst opdateret den 19. april 2016.

close

Det ser ud til, at du er i et andet land Skift websted?

Luk